Υποστήριξη

Η υποστήριξη παρέχεται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση relabs2@minedu.gov.gr

Ανακοινώσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Με σκοπό να δοθεί δυνατότητα σε κάποια ελάχιστα Τμήματα που δεν κατόρθωσαν να καταχωρίσουν την χαρτογράφηση εξοπλισμού τους ή να κάνουν τυχόν διορθώσεις (επισημαίνουμε 2 συνηθισμένα λάθη που παρατηρήθηκαν: καταγραφή συνολικού κόστους αντί κόστους τεμαχίου, και καταχώριση εξοπλισμού “χωρίς κατηγορία” αντί της επιλογής “λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ” ή “λοιπός εργαστηριακός εξοπλισμός” που αλλοιώνει τις τιμές δεικτών), σας ενημερώνουμε οτι η πλατφόρμα https://relabs2.minedu.gov.gr/ θα ανοίξει εκ νέου έως και την Τετάρτη 16/3/2022 στις 12.00 το μεσημέρι. Κατόπιν θα παραχθούν και θα διατεθούν μέσω της πλατφόρμας (ιδρυματικός ρόλος) η συγκεντρωτική αναφορά κάθε ιδρύματος εντός της αυριανής ημέρας. Η αναφορά αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να παραχθεί το ιδρυματικό Gap Analysis ή και να επισυναφθεί αυτούσια ως Παράρτημα σε αυτό.

Ιδρύματα που δεν έχουν κάνει καταγραφή με ιδρυματικό ρόλο, θα πρέπει να κάνουν μια έστω εικονική εγγραφή ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα αυτή μέσω της πλατφόρμας. Εναλλακτικά υπάρχει δυνατότητα λήψης της συγκεντρωτικής ιδρυματικής αναφοράς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το relabs2@minedu.gov.gr.

Η ανάρτηση του επικαιροποιημένου ιδρυματικού Gap Analysis (ιδρυματικός ρόλος), θα είναι δυνατή μέχρι Τετάρτη 16/3 23.59.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα σχέδια χαρτογράφησης εξοπλισμού των ιδρυμάτων σύμφωνα με τις καταχωρήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα έως και την Παρασκευή 11/3.

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων έχουν πρόσβαση στα αντίστοιχα αρχεία από τη σελίδα “Η καταγραφή μου”. Η υποβολή του ιδρυματικού Gap Analysis θα είναι δυνατή έως τη Δευτέρα 14/3 στις 23:59.

Ιδρύματα που δεν έχουν κάνει καταγραφή με τον ιδρυματικό ρόλο, μπορούν να ζητήσουν το  Σχέδιο χαρτογράφησης εξοπλισμού τους αποστέλλοντας email στη διεύθυνση relabs2@minedu.gov.gr. Το ίδιο ισχύει και για την επικαιροποίηση/ανάρτηση του Ιδρυματικού Gap Analysis.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για καταχωρήσεις μέχρι Παρασκευή 11/3 23.59.

Για τη διευκόλυνση των Πρυτανικών Αρχών (ιδρυματικός ρόλος), και για την αξιολόγηση των καταχωρήσεων του ιδρύματός τους, υπάρχει η δυνατότητα λήψης του συγκεντρωτικού ιδρυματικού excel. Στην πλατφόρμα επιπρόσθετα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αναρτηθεί και μια συγκεντρωτική αναφορά με κρίσιμους δείκτες όπως προκύπτουν ανά ίδρυμα.

Η αναφορά αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για να παραχθεί το ιδρυματικό Gap Analysis ή και να επισυναφθεί αυτούσια ως Παράρτημα σε αυτό.

Η ανάρτηση του ιδρυματικού Gap Analysis (ιδρυματικός ρόλος), θα είναι δυνατή μέχρι Δευτέρα 14/3 23.59.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παράταση χρονοδιαγράμματος χαρτογράφησης εξοπλισμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η δυνατότητα της μετέπειτα επεξεργασίας/τροποποίησης καταγραφών ενεργοποιείται μέσα από την επιλογή “Η καταγραφή μου” ΜΟΝΟ εάν έχετε ολοκληρώσει μια πρώτη καταχώρηση για όλα τα βήματα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης ως Κοσμητεία Σχολής επιλέγοντας στο πεδίο “Συμπληρώνετε την αίτηση ως” την επιλογή “Οριζόντια Μονάδα” και στη συνέχεια στο πεδίο “Οριζόντια Μονάδα” την επιλογή “Κοσμητεία Σχολής“.

Αρχείο excel με την συγκεντρωτική λίστα εξοπλισμού για τη διευκόλυνση της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών – ΠΡΟΣΟΧΗ δεν υπάρχει δυνατότητα import/upload

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα εισόδου στην πλατφόρμα επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου σας και επιβεβαιώστε οτι έχουν ολοκληρώσει τις ενέργειες που περιγράφονται στο ακόλουθο μήνυμα του ΕΔΥΤΕ:

Σε συνέχεια της επιστολής Αρ. Πρωτ. 554/24-2-2022 της Μονάδας Α, Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στην Χαρτογράφηση εξοπλισμού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθή αποστολή των υποχρεωτικών attributes: uid, mail, givenName;lang-el, sn;lang-el, cn;lang-el

προς τον service provider με entityID:
https://relabs2.minedu.gov.gr/simplesamlphp/module.php/saml/sp/metadata.php/relab2-sp

για την πρόσβαση των χρηστών του φορέα σας (Πρυτανικές Αρχές, Πρόεδροι Τμημάτων, Οριζόντιες δομές) στην υπηρεσία https://relabs2.minedu.gov.gr/