Στατιστικά

Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων που είναι σε επεξεργασία: 442

Ιδρύματα: 19

Τμήματα: 346

Οριζόντιες Μονάδες: 77