Στατιστικά

Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων που είναι σε επεξεργασία: 445

Ιδρύματα: 22

Τμήματα: 346

Οριζόντιες Μονάδες: 77